Kurum Müdürünün Mesajı

Kurumumuza tutuklanarak veya hüküm giyerek gelen mahpuslara belirli eğitim, öğretim ve meslek bilgileri verip nedamet duyguları geliştirilerek topluma kazandırmak ve onları topluma yararlı birer birey olarak tekrar göndermek temel amaçlarımızdandır.

Hükümlü ve tutukluların maddi ve manevi kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Bu faaliyetler en etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, kurum rejiminin gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir.

Hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlaki değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hale getirmek hedeflerimizin arasındadır.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinden bahsettiğinden, Ceza İnfaz Kurumumuzda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri süratle devam etmekte olup kanuna uygun olarak hükümlü ve tutuklular arasında bilgi yarışmaları, münazaralar, konferanslar yapılmaktadır.

Yine hükümlü ve tutuklulara yönelik meslek edindirme kursları, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma kursları açarak, okuma yazma öğrenmeleri sağlanmakta; okumak isteyen hükümlü ve tutuklular için açık ilköğretim, açık lise ve açık öğretim fakültesi kursları açılarak okumaları teşvik edilmektedir. Muhtelif konularda sık sık konferanslar düzenlenerek tüm hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmesi için olağanüstü gayret sarf edilmektedir.

L Tipi Ceza İnfaz Kurumumuza gelen hükümlü ve tutukluların eğitim ve öğretim yapmaları, meslek öğrenmeleri ve tahliye olduktan sonra suç işlemeden hayatlarını devam ettirebilmeleri için Ceza İnfaz Kurumu eğitim birimi tüm imkânlarını seferber etmektedir.

Ceza İnfaz Kurumumuzdan yukarıda bahsettiğimiz kurslara katılarak tahliye olan tüm hükümlü ve tutuklulara sivil hayatta başarılar, Kurumumuzda kalanlara da idare olarak açtığımız eğitim, öğretim ve meslek kurslarına katılmalarını dilerim.

Hamza AVCI

Kurum Müdürü

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →Webmaster : Ömer GÜZEL←