2022 Yılı Ocak Ayı (03/01/2022 - 11/01/2022) Tarihleri Arası Açık Görüş Günleri
  31.12.2021

        Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklulara, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'te belirlenen kurallar ile Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları doğrultusunda; 03.01.2022 - 11.01.2022 tarihleri arasında anılan Yönetmelik'in 9 uncu ve 14 uncu maddesinde belirtilen 2 (iki) yakını ve 18 yaşını doldurmayan çocukları ile bir kez açık görüş yaptırılması,
          Ağırlastırılmıs müebbet hapis cezasından hükümlü olanlara ise anılan Yönetmelik'in 11 inci ve 12 inci maddesi uyarınca bir kez açık görüş yaptırılması uygun görülmüstür. Ziyaret Programının Açıklamaları ve Görüş Günleri aşağıdadır.

  Adres

  Semizkumlar Mah. Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri / İSTANBUL

  Telefon

  Santral : (0212) 726 00 26

  Fax : (0212) 726 00 28

  E-Posta

  silivri.3ltcikisaretadalet.gov.tr