Kurumumuz Hakkında

  Kurumumuz Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü dahilinde mevcut bulunan dokuz müstakil ceza infaz kurumundan biri olup L tipi projesine göre inşa edilmiş ve Haziran 2008'de faaliyete başlamış bir kurumdur. L Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzun özellikleri kampüsteki diğer L tipi ceza infaz kurumlarınınki gibi olup bu kurumların özellikleri şöyledir:

  Bu ceza infaz kurumları, büyük kentlerdeki eski ceza infaz kurumlarının yerlerine geçmek ya da kapasite yetersizliğine çözüm bulmak amacıyla inşa edilen uluslararası standartlara uygun, kapalı ceza infaz kurumlarıdır. Bu kurumlarda, tutuklu ve hükümlülerin barınma, sağlık, eğitim ihtiyaçlarının karşılanabileceği; sportif ve kültürel faaliyetlerin yerine getirilebileceği yeterli fizikî alanlar bulunmaktadır.

  L tipi ceza infaz kurumları 21 kişilik 61 ünite, 3 kişilik 4 oda, 40 adet tek kişilik oda sistemine uygun olarak projelendirilen kurumdaki mekanların standart ebatı, bireysel odalar için 12,45 m², açık avlular için 65,19 m², ortak yaşam üniteleri için 56,59 m² olup 21 kişinin bir arada bulunduğu bir ünite toplam 208,93 m² dir. Hükümlü ve tutuklular 21 kişilik koğuşlarda barınmakta olup bu koğuşta üç kişinin birlikte kalacağı 7 ayrı oda bulunmaktadır. Hükümlü ve tutukluların bu odalarında 100 x 125 cm boyutlarında ışık alan çift ve saydam camlı pencereler, acil durumlarda personelin çağrılması için 1 adet ışıklı çağrı bütonu mevcut olup; koğuşun ortak yaşam alanında ise bir adet tv anten girişi, bir adet çok kanallı merkezî radyo, bir mutfak tezgahı, iki adet priz, 1 adet ışıklı çağrı butonu ile ortak alana bağlı tuvalet ve banyolar bulunmaktadır. Odaların kapıları içeriden kapatabilecek tarzda tasarlanmış olup, koğuşların mevcut iki kapısından havalandırma (bahçe) bölümüne açılanı gündüz gün batımına kadar idarece açık tutulmaktadır. Hükümlü ve tutuklular gündüzleri koğuş içerisinde ortak yaşam alanında ve avluda bir araya gelebilmektedir.

  Ceza infaz kurumunda, günlük hizmetlerin (sayım, hastane, ziyaret, duruşma, tahliye, görüş vb.) kayıt altına alındığı, personelin idari blok ile hükümlü ve tutuklu bloklarına geçişlerinin kontrol altında tutulduğu ve tüm sirkülasyonun organize edildiği bir ana kontrol merkezi ile altı kısmi kontrol merkezi bulunmaktadır. Kurumda, şahısların giriş -çıkışlarının kontrolü için göz biyometrisi, duyarlı kapı ile el dedektörleri; eşyaların kontrolü için ise X-Ray cihazı kullanılmaktadır. X-Ray cihazı ceza infaz kurumuna giren her türlü eşyanın X ışınları ile detayını almak üzere kurulmuş bir sistemdir. Sistem iki ayrı monitöre bağlı olarak çalışmakta, monitörler eşyanın detay ve içeriğini gösterme amaçlı kullanılmakta, şüphe duyulan nesneler üzerinde yakın gösterim (zoom) yapılabilmektedir.

  Bu ceza infaz kurumlarında; kurum müdürü, ikinci müdürler, idare memuru, sayman, doktor, diş hekimi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, kâtip, sağlık memuru,infaz ve koruma başmemuru, teknisyen, infaz ve koruma memuru, hasta bakıcı, odacı, çamaşırcı, kaloriferci ve hizmetli kadroları bulunmaktadır.

   

   

   

  Adres

  Semizkumlar Mah. Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri / İSTANBUL

  Telefon

  Santral : (0212) 726 00 26

  Fax : (0212) 726 00 28

  E-Posta

  silivri.3ltcikisaretadalet.gov.tr